내 20대의 비망록... live long and prosper!

Posted
Filed under 타인의취향/etc.
시놀로지 DSM 5.X 버전을 쓰다가 6.X로 업데이트 후 PLEX를 사용하기 시작했습니다. 보통 영상 파일을 자동으로 인식하여 메타데이터를 보여주지만, 국내 영화 및 TV 자료들은 미흡한 점이 많죠. 다음과 네이버에 연동된 메타데이터 파일이 있다는 것을 알았고, 시놀로지에서도 사용할 수 있지만 DMS 6.X 이후에는 보안이 강화되면서 플러그인을 업데이트 하기기 쉽지 않다는군요.

구글링하여 ssh, putty 등등을 사용하여 파일을 수정하고 권한을 바꾸는 등등의 방법을 시도해 보았지만, 제 시스템에서는 도저히 되지가 않네요. 그러다가 DSM 6.X 이후 바뀐 PLEX 관련 파일 시스템의 구조를 확인하고 더 간단히 방법이 떠올라 시도해 보았습니다.

https://github.com/hojel/DaumMovie.bundle
https://github.com/hojel/NaverMusic.bundle

위  메타데이터 파일을 바탕화면 등에 받아서 압축을 풀어줍니다. 압축 풀면 나타나는 폴더 이름에서, 마지막에 붙는 '-master'는 지워주세요. 'DaumMovie.bundle'과 'NaverMusic.bundle' 폴더가 되면 되고 하위 폴더로 'Contents' 폴더가 바로 보이면 됩니다.

이제 DSM 6.X의 관리자(admin)으로 접속합니다.

접속후 '제어판-공유폴더'로 접근하여 'PLEX' 폴더가 보이는 것을 확인합니다. (물론 패키지 센터에서 PLEX를 미리 설치해야 보입니다.) PLEX 폴더를 우클릭해서 '편집-권한'에서 admin 계정이 '읽기/쓰기' 권한이 있는지 확인합니다. 따로 바꾸지 않았다면 아마 권한이 있는 것이 디폴트일겁니다.

이제 제어판을 닫고 '파일 스테이션'을 열면 'PLEX' 폴더가 보입니다. PLEX-Library-Application Support-Plex Media Server'로 접근하면 'Plug-ins' 폴더가 있습니다. 이 플러그인 폴더 안에 위에 이름을 바꾸어둔 두 폴더('DaumMovie.bundle'과 'NaverMusic.bundle')를 복사합니다.

이제 시놀로지를 재부팅하고 PLEX 설정 페이지에 접근해서 '라이브러리-편집-고급'에서 에이전트로 Daum Movie 등을 확인할 수 있습니다.
2018/04/24 14:08 2018/04/24 14:08

??20?€??鍮꾨쭩濡?..

??20?€??鍮꾨쭩濡?..

Roll up Warszawa

Bardzo ciekawy artykuł, godny polecenia
-----------------------------------
Najlepsze roll upy w warszawie w bardzo niskich cenach.

montaż kamer cctv podlaskie

Witaj! kamery to nasza dziedzina! od 20 lat firma Cam-Tech specjalizuje się w montowaniu oraz dystrybucji monitoringów CCTV. Na naszej stronie znajdziecie listę usług a między innymi: montaż kamer cctv podlaskie, od 3 lat zajmujemy się także usługami takimi jak, instalacja kamer przemysłowych.Zapraszamy na naszą stronę www, gdzie odnajdziecie także sporo poradników! dotyczących instalacji elektrycznych lub ustawiania sprzętu sieciowego. Firma Cam-Tech.

firma windykacyjna szczecin

Gradatin! to bardzo aktywnie działająca duża firma, jednocząca najlepszych specjalistów województwa zachodniopomorskiego. Działanie na terenie Rzeczy Pospolitej Polski rozpoczeliśmy na początku 2011 r. Trudnimy się szeroko pojętą usługą windykacji, pozyskiwaniem informacji gospodarczej , obrotem wierzytelnościami oraz obsługą prawną firm.

Naszym klientom, firmom, gwarantujemy ochronę ściśle związaną z egzekucją płatności, wynikającą z różnych okoliczności. Naszą ofertę biznesową, składają się: nadzór nad kontrahentami, prowadzenie wywiadów gospodarczych, monitoring należności, dochodzenie roszczeń finansowych lub oddłużanie Szczecin.

Windykacja Szczecin oferujemy bogaty wachlarz opcji, związanych ze zmianami w aktywach,
pasywach lub samej organizacji przedsiębiorstwa. Kooperacja z naszą firmą stwarza nowe możliwości prowadzące do wielu sukcesów na polu prawym. Współpraca z nami poprawia funkcjonalność firmy i znacząco zmniejsza liczbę wymagalnych zobowiązań.

Zainteresowanych zapraszamy >firma windykacyjna szczecin

Normerd

No, no za taki artykuł powinni dawać Nagrodę Nobla. A tak serio, to ogromne dzięki za wyczerpujące rozwinięcie tematu i naświetlenie paru spraw.. Zapraszam do mnie Naprawa telefonów łódź

Pietrzak

No, no za taki artykuł powinni przyznać Nagrodę Nobla. A tak na serio, to wielkie dzięki za rozwinięcie tematu i wytłumaczenie kilku spraw.. Zapraszam do mnie Naprawa płyt głównych łódź

Pietrzak

No, no za taki wpis powinni przyznać nagrodę. A tak serio, to ogromne dzięki za wyczerpujące rozwinięcie tematu i omówienie paru kwestii. Zapraszam do mnie meble na wymiar Łódź

안녕

혹시 2005년에 남기신 글 기억하시나요.
그때 20대였던 님께서 90년대 그 시절이 그립다고 그 당시 노래가 좋았다고 추억하는 글...

사람 마음은 다 똑같나봐요.
현재 20대 초반인 전 2000년대에 유년시절을 보냈느데 그때가 정말 그리워서 추억을 뒤지다가 우연히 님의 글을 발견했습니다

제가 그리워하고 추억하는 그 시대가 앞서 살고있는 누군가에겐 옛날에 비해 변해버린 새로운 시대가 될 수도 있다는걸 알았네요.

2010년대 그리고 2020년대 중반까지도 20대를 보내고 있을 저인데 지나고 나면 누군가는 이 시대의 유년시절을 그리워하겠죠...?

Kostek

No, no za taki tekst powinni dawać nagrodę. A tak na serio, to ogromne dzięki za rozwinięcie tematu i omówienie paru rzeczy. proponuję zajrzeć krzesła biurowe Łódź